Články a Aktuality


  • 21. June 2020

Články a Aktuality

Na Portálu občana se také publikují články a aktuality, které uživatel najde v navigačním menu pod položkou Články, nebo Aktuality.

Články jsou rozděleny do kategorií. Po kliknutí na název vybraného článku se zobrazí jeho obsah. Přihlášený občan může také nechávat komentáře ke článkům, pokud to bylo povoleno v nastavení článku.

Aktuality jsou články, které mají označení, že se mají zobrazit v seznamu aktualit. Aktuality nejsou členěny do žádných kategorií.

Odkaz na Články

Odkaz na Aktuality