Životní situace


  • 21. June 2020

Životní situace

Životní situace jsou strukturované návody na řešení různých záležitostí ve vztahu k úřadu města. Poskytují informace o tom, jak vyřídit konkrétní životní situaci, kam se obrátit a v jakých lhůtách, zda se mají zaplatit správní nebo jiné poplatky, včetně odkazů na jednotlivé formuláře a platné právní předpisy.
Životní situace jsou rozdělené tematicky do kategorií pro jednodušší přehled a orientaci, kde najdete postup řešení jednotlivých problémů.
Pro zobrazení detailu vybrané životní situace se klikne na její název. V detailu životní situace je popis jak postupovat v dané situaci, s kým a kde řešit, případně odkazy na inteligentní formuláře. Po vyplnění formuláře má uživatel možnost ho odeslat na úřad pro zpracování v elektronické podobě, nebo si vytisknout, vyplnit ručně a odnést na úřad papírovou verzi.

Odkaz na Životní situace