Registrace/Přihlášení pomocí NIA

  • Petr Dimmer
    13. July 2020

Po zvolení příslušné volby bude Uživatel přesměrován na přihlašovací stránku eIdentity, kde si uživatel vybere, zda se přihlásí pomocí eObčanky, nebo pomocí přihlašovacích údajů. Po zadání identifikačních údajů a přihlášení do systému nia.eidentita.cz bude Uživatel vyzván k udělení souhlasu a k určení rozsahu předání jeho osobních údajů do Portálu občana. Tyto údaje budou následně využívány pro automatické vyplňování žádostí uživatele na portálu. 

Další možností je udělení jednorázového nebo trvalého souhlasu s předáním údajů. Při volbě jednorázového souhlasu bude Uživatel k tomuto kroku opakovaně vyzýván při každém dalším přihlášení. Pokud povolí trvalý souhlas, bude mít možnost tento kdykoliv odvolat na portále nia.eidentita.cz. 

Následně proběhne přihlášení Uživatele do aplikace Portál občana. Kontrolu registračních údajů může provést kliknutím na dlaždici Profil občana, nebo v pravém horním rohu, po kliknutí na přihlašovací jméno, výběrem položky Profil občana. 

Pokud Uživatel nepotvrdí souhlas s předáním údajů, neproběhne ani přihlášení do Portálu občana.

Po úspěšné registraci je možné si pro existující účet přidat další účet, kterým se bude možné přihlašovat.

Registrace nového Uživatele pomocí systému eIdentita zaručí i automatickou verifikaci registračních údajů.