Přihlášení pomocí MojeID

  • Petr Dimmer
    13. July 2020

Po zvolení příslušné volby bude Uživatel přesměrován na přihlašovací stránku mojeID.cz, kde vyplní identifikační údaje a přihlásí se. 

Po úspěšném přihlášení do služby mojeID bude Uživatel vyzván k udělení souhlasu a k určení rozsahu předání jeho osobních údajů do Portálu občana. Tyto údaje budou následně využívány pro automatické vyplňování žádostí Uživatele na portálu, a proto je vhodné svolení v plném rozsahu. 

Dále má Uživatel možnost zvolit „Předávat při každém přihlášení“, pokud odsouhlasí (zaškrtne), nebude potřebovat tento krok opakovat při každém dalším přihlášení. V opačném případě bude mít možnost tuto volbu kdykoliv změnit na portále mojeID.cz. 

Následně proběhne přihlášení Uživatele do aplikace Portál občana. 

Pokud není účet v MojeID validován přes CzechPoint, nebo ISDS, Uživatel sice bude přihlášen, ale jen jako neautentizovaný uživatel a nebude mít k dispozici všechny volby Portálu občana.

Pokud uživatel nepotvrdí souhlas s předáním údajů, neproběhne ani přihlášení do Portálu občana.

Pokud Uživatel nepředá pomocí MojeID e-mailovou adresu otevře se registrační formulář s předvyplněnými údaji, kde Uživatel musí doplnit povinné údaje a stisknout tlačítko Registrace uživatele. Na e-mailovou adresu Uživatele bude zaslán e-mail s pokyny pro další postup. Tento e-mail obsahuje tzv. jednorázovou vstupenku - odkaz na stránku Portálu občana pro potvrzení registrace, na který je nutné kliknout pro dokončení registrace. Odkaz je platný po dobu 24 hodin. Po uplynutí této doby si Uživatel musí po přihlášení znovu nechat vygenerovat tento ověřovací e-mail. Některé e-mailové služby můžou tento mail vyhodnotit jako spam. Nenajdete-li proto tuto zprávu ve složce s doručenou poštou ve vašem poštovním klientovi, zkontrolujte složku, do které je přesouván spam. 

Pokud Uživatel zadal při registraci neplatný e-mail, je možné si jej po přihlášení změnit.

Kontrolu registračních údajů může provést kliknutím na dlaždici Profil občana, nebo v pravém horním rohu, po kliknutí na přihlašovací jméno, výběrem položky Profil občana.

Po úspěšné registraci je možné si pro existující účet přidat další účet, kterým se bude možné přihlašovat.

Registrace nového Uživatele pomocí MojeID zaručí i automatickou verifikaci registračních údajů.