Připojené účty

  • Petr Dimmer
    13. July 2020

Přihlášený Uživatel má k dispozici volbu Profil občana, kde v části Kontaktní údaje může pomocí volby Upravit kontaktní a přihlašovací údaje otevřít Profil uživatele. V něm je možné v záložce Připojené účty připojit další účty, kterými se Uživatel může hlásit ke svému účtu.

Pomocí tlačítka Přidat další účet si Uživatel vybere typ účtu (MojeID, NIA, ISDS), kterým se chce alternativně přihlašovat ke svému účtu. Otevře se stránka příslušného poskytovatele, Uživatel vyplní přihlašovací údaje a potvrdí předávání dat. Pokud účet není v Portálu občana evidován, tak se založí v Profilu uživatele záložce Připojené účty. Pokud evidován je, vypíše se příslušná zpráva a zadaný účet není připojen.