Ztráty a nálezy

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Ztráty a nálezy

Základní informace k životní situaci


Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

V případě odevzdání nálezu je oprávněn jednat nálezce. V případě vyzvednutí nálezu je oprávněn jednat vlastník nebo ten, kdo věc ztratil (držitel, vypůjčitel).

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Ztracenou věc vrátí nálezce tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi proti úhradě nutných nákladů a nálezného.

Není-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena. Byla-li věc nalezena ve veřejné budově nebo dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Odevzdáním věci na úřad a sepsáním protokolu o odevzdání nálezu.

Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad - Ztráty a nálezy

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad - Ztráty a nálezy - Odbor správní a vnitřních věcí

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu pro cizince nebo azylanta)

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vlastník nalezené věci je povinen uhradit městu náklady, které mu prokazatelně vznikly.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odevzdání nálezu se vyřídí přímo na místě.
Vlastník, nebo ten, kdo věc ztratil, se může přihlásit do 3 let od vyhlášení nálezu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Žádní.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vlastník věci, který se o svou ztracenou věc přihlásí, musí prokázat svou totožnost a své vlastnické právo k dané věci, a to s ohledem na okolnosti případu (doklad o koupi věci, má-li jej k dispozici, popis nalezené věci, uvedení přesné výše finanční hotovosti, místa, kde byla věc ztracena apod.).

Elektronická služba, kterou lze využít

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 89/2014 Sb., občanský zákoník

Jaké jsou související předpisy

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04. 10. 2016

Popis byl naposledy aktualizován

27. 02. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno