Nedoplatky v insolvenčním řízení

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Nedoplatky v insolvenčním řízení

Základní informace k životní situaci

-

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

-

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

-

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

-

Na které instituci životní situaci řešit

-

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde nás najdete

Kancelář finančního odboru – vymáhání pohledávek (jedná se o pohledávky vzniklé na základě vyměření pokut a jiných sankcí, kromě nedoplatku za místní poplatek za odpad). Vymáhání místního poplatku za komunální odpad, kancelář č. 201, hlavní budova Břežánská 50/4, 2. NP, z hlavního schodiště  vlevo na konci chodby.

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 – 18.00
Úterý a čtvrtek 07.00 – 14.00
 Pátek – není úřední den

Vedoucí

Ing. Michaela Vršková tel: 417 810 820, vrskova@bilina.cz

Pracovníci

Kamila Kronusová tel: 417 810 816, kronusova@bilina.cz

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti - občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoveno

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty nejsou stanoveny. Způsob hrazení nedoplatku lze dohodnout s příslušnými pracovníky individuálně.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

-

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

-

Elektronická služba, kterou lze využít

-

Podle kterého právního předpisu se postupuje

-

Jaké jsou související předpisy

-

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

-

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

-

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Jedná se o nedoplatky na pokutách, poplatku za komunální odpad, vzniklé poté, co nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, tedy v průběhu insolvenčního řízení a po schválení oddlužení.

Dlužník je povinen tyto nedoplatky hradit, jinak má správce daně (MěÚ Bílina) povinnost ohlásit tyto nedoplatky insolvenčnímu správci a příslušnému soudu. V důsledku vzniku nových dluhů může být dlužníkovi zrušeno povolené oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

02. 05. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

18. 06. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno