Vyřazení silničního vozidla z provozu – vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

i-123-404

Kód životní situace

i-123-404

Název životní situace

Vyřazení silničního vozidla z provozu – vyřazení vozidla z registru silničních vozidel

Základní informace k životní situaci

Tento institut se využívá v případě, kdy vlastník silničního vozidla jej nechce užívat v provozu na pozemních komunikacích, nebo nebyla-li ve lhůtě 14 dnů od zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla uzavřena nová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla týkající se téhož silničního vozidla.

Vozidlo se vyřazuje z provozu i v případě, že bylo odcizeno.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba zapsaná v registru vozidel jako vlastník vozidla.

Jednat může i osoba zmocněná písemně vlastníkem vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o vyřazení silničního vozidla z provozu na kterémkoliv obecním úřadě obce s rozšířenou působností, v Bílině na Odboru dopravy Městského úřadu Bílina.

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR, v Bílině se jedná o Odbor dopravy při MěÚ Bílina na adrese Seifertova 1.


 Pracovní doba MěÚ:

 Po 7:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00

St 7:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00

 Út 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00

Čt 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00    

Pá 7:00-13:00 (není úředním dnem)

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR, v Bílině se jedná o Odbor dopravy při MěÚ Bílina na adrese Seifertova 1.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na úřadě předložte:

  • doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas),

  • originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u firemních vozidel),

  • technický průkaz vozidla,

  • v případě odcizeného vozidla - potvrzení o odcizení vozidla vydané policií (v tomto případě se nemusí předkládat všechny doklady, jen ty existující).

Předložení dokladu o pojištění vozidla se nepožaduje.

Odevzdejte:

  • osvědčení o registraci vozidla 

  • tabulky registrační značky.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář - "Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla" je k dispozici na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností nebo na internetových stránkách Ministerstva dopravy.

Elektronický formulář:

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek činí 200 Kč; v případě vyřazení silničního vozidla z provozu z důvodu odcizení se poplatek nevybírá.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová společnost.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vlastník silničního vozidla vyřazeného z provozu je povinen:

  • zabezpečit toto vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, a

  • neodstraňovat podstatné části vyřazeného silničního vozidla, zejména karoserii s vyznačeným identifikačním číslem silničního vozidla a motor.

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04. 12. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

24. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno