Schválení technické zůsobilosti dovezených vozů

  • Zobrazení:

Identifikační číslo

i-123-1092

Kód životní situace

i-123-1092

Název životní situace

Schválení technické zůsobilosti dovezených vozů

Základní informace k životní situaci

Tato situace se týká silničního vozidla dovezeného z jiného členského státu Evropské unie na území České republiky a jeho registrace v České republice.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Oprávněnou osobou k jednání je obecně fyzická nebo právnická osoba, která bude zapsaná v registru vozidel jako vlastník silničního vozidla, popř. na základě společné žádosti - vlastník a osoba, která je v žádosti uvedena jako provozovatel silničního vozidla.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním písemné žádosti o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel na jakýkoli obecní úřad obce s rozšířenou působností (ORP).

Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR, v Bílině se jedná o Odbor dopravy při MěÚ Bílina na adrese Seifertova 1.

Na městském úřadě Bílina


 Pracovní doba MěÚ:

 Po 7:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00

St 7:00 - 12:00 a 12:30 - 18:00

 Út 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00

Čt 7:00 - 11:30 a 12:00 - 14:00    

Pá 7:00-13:00 (není úředním dnem)

 

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Obraťte se na kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR, v Bílině se jedná o Odbor dopravy při MěÚ Bílina na adrese Seifertova 1.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti v originále (občanský průkaz, pas).

K žádosti je třeba přiložit doklady uvedené v § 6 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis do registru silničních vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, činí 800 Kč (pol. 26 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Poplatek je třeba uhradit při podání žádosti nebo později, vždy však před provedením registrace.

Dále se platí - u silničních vozidel kategorie M1 nebo N1, které neplní alespoň emisní normu EURO 3, poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (§ 37e zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dalším účastníkem může být zmocněnec (s plnou mocí k provedení úkonu) nebo leasingová společnost.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Není stanoveno

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

04. 12. 2018

Popis byl naposledy aktualizován

24. 04. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno