Živnost – Živnostenský podnikatel

 • Zobrazení:

Identifikační číslo

Není stanoveno

Kód životní situace

Není stanoveno

Název životní situace

Živnost – Živnostenský podnikatel

Základní informace k životní situaci

 • zahájení podnikání, ukončení podnikání,
 • změna sídla,
 • přerušení provozování živnosti, obnovení provozování živnosti,
 • zahájení nebo ukončení činnosti na provozovně, 
 • nahlášení adresy pro vypořádání závazků, 
 • oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti podle zákona upravujícího organizaci a provádění sociálního zabezpečení, 
 • podání přihlášky k důchodovému pojištění, 
 • podání přihlášky k nemocenskému pojištění,
 • podání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení,- pouze právnické osoby

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Podnikatel – fyzická osoba nebo zplnomocněný zástupce

Podnikatel – právnická osoba, tzn. jednatel nebo zplnomocněný zástupce

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pro každou situaci uvedenou v bodě 3 platí jiný postup.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Na které instituci životní situaci řešit

Na každém obecním živnostenském úřadě, místní příslušnost pro ohlášení živnosti, žádosti o koncesi a oznamování změn není určena.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Pro ohlášení živnosti jsou doklady stanoveny v § 46 a pro žádost o koncesi v § 50 živnostenského zákona.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky jsou stanoveny zákonem  č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, v příloze (sazebníku) zákona jsou uvedeny pod položkou 24.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro jednotlivá podání platí jiné lhůty.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Elektronická služba, kterou lze využít

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce za porušení povinností jsou uvedeny v § 61, 62 a 63 živnostenského zákona.

Nejčastější dotazy

Není stanoveno

Další informace

Není stanoveno

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Související životní situace a návody, jak je řešit

Není stanoveno

Za správnost návodu odpovídá útvar

Není stanoveno

Kontaktní osoba

Není stanoveno

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 05. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

13. 05. 2019

Datum konce platnosti popisu

Bez omezení

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Není stanoveno