Ocenění Portálu občana v soutěži Zlatý erb

Portál občana se umístil na 2. místě v soutěži Zlatý erb 2020 v kategorii „Nejlepší elektronická služba a projekt Smart city“. Jedná se o moderní internetovou aplikaci, pomocí které lze elektronicky přistupovat ke službám města bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

Přejít na Portál občana